Gratis levering/Gratis retur
Log ind til min profil

Søg

Kjemikalier

Når man lager smykker, har man som regel bruk for en del kjemikalier. Det kan være alt fra flussmidler, forskjellige smykkelim, avsyrings- og rensemidler. Flussmidler er for eksempel nødvendige hjelpemidler når man skal lodde. Avsyringsmidler fjerner belegg eller misfarginger etter lodding eller støping. Kjemikalier til overflatebehandling brukes, når det for eksempel skal sortfarges/oksideres, slipes eller poleres. Til smykkerensing eller rensing etter støping inngår som regel også kjemikalier. Mange av dem kan være farlige eller helseskadelige. Er du usikker på bruken av en kjemikalie til smykkefremstilling bør du starte med å kikke i vår vitensbank (i fotmenyen). Når du bestiller en vare som betegnes som kjemikalie følger alltid relevante veiledninger og sikkerhetsdatablader med i pakken.
Sortering:


Henter data
[label_goodDealText][label_noveltyProductText][label_deprecatedText]